Kalendarz Imprez

Drukuj

Poprawiony: środa, 29 października 2014 16:29 czwartek, 24 czerwca 2010 15:01

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH

W ZESPOLE SZKÓŁ W KONECKU

W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

NAZWA UROCZYSTOŚCI

1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 - Dyrektor.

2. Akcja "Sprzątanie Świata 2013" - wrzesień 2014 - Mariola Wrzesińska, wychowawcy klas IV-VI

3. Europejski Dzień Języków Obcych - apel, zabawa, konkurs plastyczny

- 30.09.2014 - Anna Kościerzyńska, Agnieszka Wojciechowska, Artur Gajewski

4. Dzień Chłopaka

Dyskoteka szkolna - 30.09.2014 - Anna Kościerzyńska SU, wychowawcy klas, nauczyciele.

5. Zebrania wychowawców klas z rodzicami - do 30.09.2014 - wychowawcy klas.

6. Powiatowe zawody w biegach przełajowych

- 09.2014 - Maciej Andrzejewski

7. Konkurs plastyczny kl. I-III SP "Bezpieczna droga do szkoły" - do15.10.2014 - Anna Roszak.

8. Dzień Edukacji Narodowej

Akademia - 13.10.2014 - Ewa Pracowita, Renata Grzegórska, Janusz Lewandowski.

9. 70-ta rocznica wybuchu i powstania warszawskiego - apel

- 10.2014 - Wioletta Wicher.

10. Zebranie rodziców klas VI i III Gimnazjum - zapoznanie z procedurami egzaminów zewnętrznych

- 10.2014 - Agnieszka Wojciechowska, Renata Grzegórska, Ewa Pracowita.

11. Dzień Papieża Jana Pawła II - zbiórka darów 16.10.2014 - Iwona Drużyńska, Iwona Smardzewska.

12. Ślubowanie uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej

- 23.10.2014 - Renata Kaliszczak, Dyrektor, Rada Rodziców.

13 Ślubowanie uczniów klas pierwszych Gimnazjum - 30.10.2014 - Anna Garmada, Dyrektor.

14. Zapoznanie uczniów klas VI i III Gimnazjum ze standardami wymagań egzaminacyjnych oraz procedurami sprawdzianu i egzaminu

- do31.10.2014 - Agnieszka Wojciechowska, Renata Grzegórska, Ewa Pracowita, nauczyciele poszczególnych przedmiotów.

15. Święto Odzyskania Niepodległości

Akademia - 07.11.2014 - Anna Garmada, Małgorzata Sobolewska, Janusz Lewandowski.

16. Andrzejki , Dyskoteka szkolna - 27.11.2014 - Anna Kościerzyńska SU, wychowawcy klas, nauczyciele.

17. Próbny sprawdzian w Szkole Podstawowej - 02.12.2014 - Dyrektor, Zespół nadzorujący.

18. Próbne egzaminy gimnazjalne - 03 - 05. 12. 2014 - Dyrektor, Zespół nadzorujący.

19. Turniej Mikołajkowy klas 1 - 6 - 05.12.2014 - Maciej Andrzejewski, Wychowawcy klas 0-IV.

20. 33-cia rocznica wprowadzenia stanu wojennego - apel - 12.12.2014 Wioletta Wicher - G, Małgorzata Góralska - SP.

21. Konkurs plastyczny klas I-III SP "Bezpieczne zabawy na śniegu i lodzie" - do 20.12.2014 - Renata Kaliszczak

22. Konkurs plastyczny dla przedszkolaków z rodzicami "Świąteczna pocztówka" - 12.2014 - Monika Kochanowska - Gajewska, Elżbieta Kosowska.

23. Wigilie klasowe , Jasełka - 19.12.2014 - Iwona Drużyńska, Iwona Smardzewska, wychowawcy klas.

24. Konkurs na stroik świąteczny - do20.12.2014 - Małgorzata Góralska, Agnieszka Wojciechowska.

25. Zimowa przerwa świąteczna - 22.12.2014 - 06.01.2015

26. Przedstawienie wyników próbnych egzaminów uczniom - 12.01.2015 - Wychowawcy klas oraz przewodniczący zespołów ds. egzaminów

27. Zebranie Rady Pedagogicznej - przedstawienie raportów z próbnego sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego - 13.01.2015 - Dyrektor, przewodniczący zespołów ds. egzaminów

28. Zebranie rodziców uczniów kl. VI SP i III G - przedstawienie raportów z próbnego sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego - 14.01.2015 - Wychowawcy klas, przewodniczący zespołów ds. egzaminów oraz nauczyciele poszczególnych części egzaminu.

29. Dzień Babci i Dziadka - 21.01.2015 - Monika Kochanowska-Gajewska, Elżbieta Kosowska.

29. Konkurs informatyczny w Szkole Podstawowej - do20.2013 - Agnieszka Wojciechowska.

30. Choinka noworoczna - 29.01.2015 - Aleksandra Kamińska, Rada Rodziców, wychowawcy klas, nauczyciele.

31. Podsumowanie I semestru

Zebranie ogólne z rodzicami - 31.01.2015 - Dyrektor, nauczyciele.

32. Fere Zimowe - 16.02. - 01.03.2015

33. Konkurs ortograficzny w Szkole Podstawowej i Gimnazjum - do13.02.2015 - Wioletta Murawska Renata Grzegórska.

34. Dekanalny Konkurs Katechetyczny 02.03.2015 - Iwona Smardzewska, Iwona Drużyńska.

35. Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych

- Apel - 02.03.2015 - Wioletta Wicher - G, Małgorzata Góralska - SP.

36. Dzień Kobiet - 06.03.2015 - Krzysztof Niemczyk, Artur Gajewski, Janusz Lewandowski, Maciej Andrzejewski.

37. Wiosenny Turniej Muzyczny klas I - III Gimnazjum - 20.03.2015 - Małgorzata Sobolewska, Anna Garmada, wychowawcy klas, Rada Rodziców.

38. Pierwszy Dzień Wiosny SP - 20.03.2015 - wychowawcy klas.

39. Etap szkolny konkursu matematycznego KANGUR - do 30.03.2015 - Ewa Pracowita, Małgorzata Sobolewska, Krzysztof Niemczyk.

40. Konkurs ortograficzny dla klas I-III SP - do 30.03.2015 - Anna Roszak.

41. Konkurs plastyczny "Rodzinna pisanka" dla przedszkolaków z rodzicami - 03.2015 - Monika Kochanowska - Gajewska, Elżbieta Kosowska.

42. Sprawdzian w szkole podstawowej - 01.04.2015 - Przewodniczący Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego.

43. Światowy Dzień Zdrowia - apel - 07.04.2015 - Małgorzata Sobolewska, Anna Garmada-G, Małgorzata Góralska-SP.

44. Wiosenna przerwa świąteczna - 02.04. - 07.04.2015

45. Konkurs logicznych gier komputerowych - SP - 04.2015 - Agnieszka Wojciechowska.

46. Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej oraz katastrofy smoleńskiej- apel - 13.04.2015 - Wioletta Wicher_G, Małgorzata Góralska-SP.

47. Egzamin gimnazjalny - część humanistyczna - 21.04.2015 - Przewodniczący Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego.

48. Egzamin gimnazjalny - część matematyczno - przyrodnicza - 22.04.2015 - Przewodniczący Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego.

49. Międzynarodowy Dzień Ziemi - 22.04.2015 - Mariola Wrzesińska.

50. Egzamin gimnazjalny - język obcy nowożytny - 23.04.2015 - Przewodniczący Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego.

51. Omnibus przyrodniczy klas I-III SP - do30.04.2015 - Iwona Ziemecka.

52. Konstytucja 3 Maja , Dzień Flagi RP , Akademia - 30.04.2015 - Małgorzata Góralska, Wioletta Murawska, Agnieszka Wojciechowska, Janusz Lewandowski.

53. Egzamin na kartę rowerową - do30.04.2015 - Małgorzata Góralska.

54. Dzień Matki - 26.05.2015 - wychowawcy klas 0-III.

55. Święto Zespołu Szkół - 28.05.2015 - Dyrektor, opiekunowie projektów, nauczyciele.

56. Konkurs matematyczny klas I-III SP - do31.05.2015 - Renata Kaliszczak.

57. Dzień Dziecka

Tydzień Sportu Szkolnego - 01.06.2015, 22 - 25.06.2015 - Maciej Andrzejewski, Janusz Lewandowski, Samorząd Uczniowski, wychowawcy klas.

58. Konkurs plastyczny dla klas I-III SP "Bezpieczne wakacje" - do 20.06.2015 - Iwona Ziemecka

59. Kiermasz używanych podręczników dla uczniów Zespołu Szkół - 24.06.2015 - Samorząd Uczniowski, wychowawcy klas.

60. Zakończenie roku szkolnego 2014/2015 - 26.06.2015 - Dyrektor, wychowawcy klas VI SP i III G.